Ochrana osobních údajů u společnosti AvanderNet s.r.o.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení").

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je společnost AvanderNet s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501, identifikační číslo: 28652576, zapsaná v obchodním rejstříku České republiky, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37128 (dále jen správce). Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování: Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501
adresa elektronické pošty: info@avander.eu
telefon: +420 571 412 413

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

V této sekci naleznete informace o účelech a rozsahu zpracování osobních údajů, typu zpracovávaných osobních údajů, právním základu na kterém jsou údaje zpracovávány a jak dlouho jsou tyto osobní údaje uchovávány.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy [čl. 6., odst. 1, písm. (b) Nařízení], našeho oprávněného zájmu [čl. 6., odst. 1, písm. (f) Nařízení] nebo z důvodu plnění právní povinnosti [čl. 6., odst. 1, písm. (c) Nařízení], nebo
 • na základě vašeho souhlasu.

2.1. Pokud navštívíte náš web

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory, tzv. Cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé Cookies jsou aktivní pouze po dobu prohlížení webových stránek a po zavření webového prohlížeče se vymažou. Jiné Cookies zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní Cookies vytvořila.

Některé Cookies ukládá do vašeho zařízení přímo náš web. Tyto Cookies, které jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, nám pomáhají:

 • sledovat, měřit a analyzovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a měřit účinnost reklamy;
 • měřit výkonnost našeho webu a evidovat, analyzovat a odstraňovat poruchy a nefunkční části našeho webu;
 • uchovávat různé informace při přechodu z jedné stránky na druhou, jako je např. vybraný datum cesty, preferovaný způsob řazení rekreačních objektů na stránce nebo uložené oblíbené rekreační objekty.

Dále do vašeho zařízení umožňujeme uložit Cookies třetím stranám, které je mohou použít:

 • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web.

Takovým partnerům nicméně nepředáváme vaše osobní údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je předáváme.

Ukládání Cookies našimi webovými stránkami můžete kdykoli zabránit příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče. Dále můžete již uložené Cookies kdykoli smazat přes internetový prohlížeč. Pokud ve svém prohlížeči deaktivujete ukládání Cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a nebudete moci využít všechny funkce našich internetových stránek.

2.2. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonické linky, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat vaše osobní údaje, zejména jméno, telefonní číslo, emailovou adresu, vaši IP adresu a záznamy o proběhlé komunikaci a to za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků;
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou něco objednáváte nebo uplatníte reklamaci;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb;
 • v případě IP adresy pak za účelem ochrany našich prostředků proti zneužití (např. generování velkého množství spamových zpráv)

Pro tyto účely uchováváme osobní údaje po dobu 3 let od ukončení poskytování námi zprostředkovaných služeb.

Pokud vaše komunikace s námi vede k uzavření objednávky, uplatňují se podmínky zpracování osobních údajů uvedené v následující sekci (Pokud vytvoříte objednávku ubytování).

2.3. Pokud vytvoříte rezervaci (objednávku) ubytování

V rámci vytvoření rezervace ubytování zaznamenáváme vaše jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, počet osob, které budou ubytovány, a případně údaje nezbytné pro dohodnutý způsob platby. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky, jedná se tedy o zpracování na základě plnění smlouvy.

Osobní údaje spojené s objednávkou předáváme příslušnému smluvnímu partnerovi, který zajišťuje plnění smlouvy (více informací naleznete v sekci Kdo zpracovává vaše údaje a komu je předáváme). Osobní údaje z vaší objednávky dále používáme pro komunikaci s vámi zejména ohledně stavu vaší objednávky, platby nebo případnému zaslání dalších informací ohledně vaší objednávky.

Osobní údaje získané v rámci rezervace také zpracováváme z důvodu plnění právní povinnosti a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 10 let.

V rámci vytvoření rezervace rovněž zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu vaše jméno a emailovou adresu za účelem poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat emailem. Naším oprávněným zájmem v tomto případě je efektivní propagace našich služeb. Odběr emailového newsletteru můžete kdykoli vypovědět skrze příslušný odkaz, který je uveden v každém emailovém newsletteru.

V rámci vytvoření rezervace zaznamenáváme i vaši IP adresu a to výhradně za účelem ochrany našich technologických prostředků proti zneužití (např. přetěžování rezervačního systému). V tomto případě se jedná o zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. IP adresu uloženou v rámci rezervace uchováváme po dobu 7 dní, po té je tento údaj automaticky vymazán.

2.4. Pokud nám poskytnete recenzi ubytování

Po ukončení vašeho rekreačního ubytování vám zašleme dotazník k hodnocení vašeho pobytu. Pokud nám poskytnete hodnocení ubytování, zpracováváme na základě vašeho souhlasu vaše jméno, emailovou adresu a vaše hodnocení. Souhlas se zveřejněním vašeho hodnocení můžete kdykoli odvolat. U hodnocení rekreačních objektů na naší webové stránce zobrazíme pouze vaše křestní jméno, první písmeno vašeho příjmení, zkratku státu a text hodnocení. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zveřejněním hodnocení, nejdéle však 7 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

2.5. Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte, nejdéle však 5 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je předáváme

Jako správce osobních údajů stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud vytvoříte rezervaci (objednávku) ubytování, konkrétně:
  • cestovním agenturám, které zajišťují realizaci smlouvy o ubytování nebo pokud reklamujete naše služby zprostředkování a k vyřízení vaší reklamace je třeba součinnost cestovní agentury nebo jiné třetí strany;
  • partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem Mastercard Europe SA, Visa Europe Services Inc. a Computop GmbH;
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web, a to konkrétně:
  • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, , se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov;
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje. Takovými zpracovateli jsou:

 • Microsoft Ireland Operations Ltd. jako poskytovatel cloudových služeb a dodavatel technologií a podpory; naše data jsou umístěna na serverech firmy Microsoft v rámci Evropské unie;
 • Google Inc. jako provozovatel marketingových nástrojů v rámci služby Google Analytics, který nám pomáhá s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;
 • Help Scout Inc. se sídlem 131 Tremont Street, Boston, Massachusetts 02111, USA, jako poskytovatel software pro naši zákaznickou podporu; společnost Help Scout zpracovává osobní data v souladu se směrnicí GDPR a je registrována v rámci projektu EU/US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308, USA, jako poskytovatel software Mailchimp pro distribuci emailového newsletteru; společnost The Rocket Science Group zpracovává osobní data v souladu se směrnicí GDPR a je registrována v rámci projektu EU/US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

4. Jaké máte práva při zpracování osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte při zpracování vašich osobních údajů následující práva:

4.1. Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu "Ochrana osobních údajů". Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

4.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

4.3. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. část Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje).

4.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

4.5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě plnění smlouvy a na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

4.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Jaké osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

4.7. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Naším příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5. Jak lze uplatnit jednotlivá práva

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše zákaznické centrum. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.avander.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Napište nám

Máte otázku, potřebujete poradit s rezervacím? Napište nám. ×

Informace o ochraně osobních údajů